ΤΜΗΜΑ Σ.ΕΜΠΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ

Θέση στην Επιχείρηση    Yard Planner  (Σχεδιαστής  Προαυλίου)
Τοποθεσία Νέο Ικόνιο, Κερατσίνι
Ωράριο Εργασίας Εναλλασσόμενο ωράριο, με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Αποτελεσματικός σχεδιασμός προαυλίου του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό την διατήρηση της ροής της εργασίας με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο.
Υπεύθυνος για την άμεση και ομαλή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στην καθημερινή εργασία.
Αποτελεσματική κατανομή του εξοπλισμού, για την ομαλή ροή της εργασίας.
Συντονισμός με άλλους τομείς του Σ.ΕΜΠΟ για την επίτευξη των κοινών επιχειρησιακών στόχων όπως: τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την προώθηση της συνέργειας, την έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την αδιάκοπη παροχή εργασίας.
Προϋποθέσεις
Επιθυμητές δεξιότητες
Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (πχ. ECDL) ή ανωτέρου επιπέδου
Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
Προηγούμενη προϋπηρεσία στον ναυτιλιακό τομέα σε container-vessels, ή σε σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ή σε διαχείριση αποθήκης, ή σε logistics, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Ικανότητα στον προγραμματισμό και την θέσπιση προτεραιοτήτων.
Ομαδικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στον τρόπο εργασίας.
Ικανότητα διαχείρισης άγχους και πνεύμα συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ