Κέντρο εφοδιαστικής

Τοποθεσία Κέντρου εφοδιαστικής:

Τερματικός Σταθμός Γενικού Φορτίου – Κέντρο Εφοδιαστικής:

eer43543t

 

Δραστηριότητα

 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των εμπορευμάτων γενικού φορτίου που μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών (T.I.R.), καθώς και αυτών που διακινούνται με containers, αλλά και με βαγόνια τρένων, διαθέτει ειδικό Τερματικό Σταθμό με συγκρότημα αποθηκών στο Κερατσίνι Πειραιά (περιοχή του πρώην ΟΔΔΥ).

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Logistics Center του ΟΛΠ είναι:

  • Η ευκολία σύνδεσης του χώρου των αποθηκών με το Εθνικό οδικό δίκτυο, είτε της Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου και κατ’ επέκταση της Εθν. Οδού Κορίνθου - Πατρών, είτε της Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, δυνατότητα που διευκολύνει το έργο όλων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και διαμεταφορών.
  • Η ευκολία σύνδεσης με τον αστικό ιστό όλης της Αττικής μέσω των λεωφόρων Ανδρέα Παπανδρέου (από Πειραιά μέχρι Κερατσίνι), Δημοκρατίας (από Πειραιά μέχρι Πέραμα), Σαλαμίνος – Π.Ράλλη (από Κερατσίνι μέχρι Νίκαια), Γρ. Λαμπράκη (από Κερατσίνι μέχρι Εθν. Οδό Αθηνών – Λαμίας), Σχιστού (από Κερατσίνι μέχρι Εθν. Οδό Αθηνών – Κορίνθου), δυνατότητα που διευκολύνει το έργο και το κόστος των παραληπτών – εισαγωγέων ως προς την ταχεία παράδοση η/και διανομή των εμπορευμάτων τους στις επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και λιανικής πώλησης του λεκανοπεδίου Αττικής.
  • Η άνεση και η ασφάλεια κυκλοφορίας και στάθμευσης εντός της περιοχής των αποθηκών λόγω του μεγάλου υπαίθριου περιφραγμένου χώρου της, δυνατότητα που διευκολύνει το έργο των οδηγών TIR.
  • Η ευκολία μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων που προέρχονται ή προορίζονται για τα πλοία, το σιδηρόδρομο ή το αεροδρόμιο, δυνατότητες που ενισχύουν τις συνδυασμένες μεταφορές και τη διατροπικότητα της μεταφορικής αλυσίδας, καθώς επίσης μειώνουν το χρόνο και το κόστος εισαγωγών και εξαγωγών.
  • Η άμεση γειτνίαση με τις Υπηρεσίες Τελωνείου, Γ.Χ.Κ., Σ.Υ.Κ.Ε. κ.λ.π., δυνατότητα που διευκολύνει το έργο των τελωνειακών υπαλλήλων και των εκτελωνιστών, καθώς επίσης μειώνει το χρόνο και το κόστος των διαδικασιών εκτελωνισμού και παραλαβής των εμπορευμάτων.
  • Η άμεση εξυπηρέτηση.
  • Η σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία.
  • Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της υπόγειας οδικής σύνδεσης του Εμπορικού Λιμένα Πειραιά με το χώρο του Κέντρου Εφοδιαστικής (περιοχή πρώην ΟΔΔΥ - Κερατσίνι), θα δοθεί η δυνατότητα για άμεση μεταφορά εμπορευμάτων από / προς τον Λιμένα, χωρίς καθυστερήσεις και πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.