Διακίνηση οχημάτων

Τοποθεσία Σταθμού Διακίνησης οχημάτων:

Πληροφορίες Σταθμού Διακίνησης οχημάτων:

Πληροφορίες Σταθμού Διακίνησης οχημάτων

Οι Σταθμοί Αυτοκινήτων ΟΛΠ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαμετακόμισης αυτοκινήτων για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρειο Αφρική. Εκτός από την φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση καινούριων αυτοκινήτων, στους Σταθμούς Αυτοκινήτων ΟΛΠ διακινούνται όλα τα είδη τροχοφόρων εμπορευμάτων, όπως μηχανήματα, φορτηγά, mafi, trailers κτλ. καθώς και γενικό φορτίο.

Στον κατάλογο των πελατών των Σταθμών Αυτοκινήτων περιλαμβάνονται πλέον οι περισσότερες από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες διακινούν μέσω αυτού περισσότερα από 260.000 οχήματα το χρόνο.

Μετά την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO Pacific Ltd. στα μέσα του 2016, οι Σταθμοί Αυτοκινήτων ΟΛΠ εξελίσσονται ραγδαία κρατώντας υψηλά τα επίπεδα ποιότητας εξυπηρέτησης και μηδενικά τα ποσοστά ζημιών.

Πλεονεκτήματα
 • Άμεση  εξυπηρέτηση των πλοίων κατά την άφιξη τους χωρίς καθυστερήσεις.
 • Συνεχής λειτουργία (24x7) όλο το χρόνο.
 • Πιστοποίηση Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 (Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 50001:2018 (Ενεργειακή Διαχείριση)
 • Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 
 • Σχεδόν μηδενικός δείκτης ζημιών.
 • Ανταγωνιστικά κλιμακωτά τιμολόγια και 7 μέρες ελεύθερης αποθήκευσης των transshipment οχημάτων.
 • Παραγωγικότητα  υψηλότερη του μέσου όρου.
 • Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες όλο τον χρόνο.
 • Λειτουργία με  βάση τους κανόνες φύλαξης ISPS
 • Διαφύλαξη (24x7) και ηλεκτρονικά μέσα συνεχούς καταγραφής. 
 • 5 θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων με μέγιστο βύθισμα 11m. 
 • Δυνατότητα διαμετακόμισης αυτοκινήτων μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα λιμενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, διαχείριση αποβλήτων, κ.α.)
 • Ειδική περιοχή για βαρέα οχήματα. 
 • Σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.