Ιστορική αναδρομή

Αρχαίοι Χρόνοι 2600 π.X. - 267 μ.X


2600 - 2000 π.Χ.. Ο Πειραιάς ήταν αποκομμένος. Η σταδιακή ένωσή του με την Αττική δημιούργησε το λιμάνι του.

1300 π.Χ. Οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά εγκαθίστανται στο λόφο της Μουνυχίας. Πραγματοποιούνται επι-δρομές και αποικισμοί Μινυών, Πελασγών, Κα-δμείων και Θρακών. Οι Μινύες εγκαθίστανται στον Πειραιά.

560 - 527 π.Χ. Κατασκευάζονται οδικά δίκτυα στην Αττική και στην περιοχή του Πειραιά από τον Πεισίστρατο.

511 π.Χ. Οχυρώνεται ο λόφος της Μουνυχίας από τον Ίππιο.

507 π.Χ. Ο Κλεισθένης ονομάζει τον Πειραιά Δήμο της Αττικής.

493 π.Χ. Έναρξη της οχύρωσης του Πειραιά και της κατασκευής των τειχών από το Θεμιστοκλή.

483 π.Χ. Ο Θεμιστοκλής πείθει τους Αθηναίους να αναπτύξουν το ναυτικό τους και να μεταφέρουν το επίνειό τους από το Φάληρο στον Πειραιά.

480 π.Χ. Γίνεται η ναυμαχία στη Σαλαμίνα κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

479 π.Χ. Αρχίζει η κατασκευή του λιμένος Πειραιώς και των νεοσοίκων.

478 π.Χ. Ο Πειραιάς οχυρώνεται.

471 π.Χ. Τα τείχη ολοκληρώ-νονται, ενώ ο Θεμιστοκλής εξορίζεται. Ο Πειραιάς καθίσταται όχι μόνο πολεμικό, αλλά και σπουδαίο εμπορικό λιμάνι.

451 - 431 π.Χ. Ανοικοδομείται η πόλη του Πειραιά, βάσει σχεδίου του αρχιτέκτονα Ιπποδάμου.

448 - 431 π.Χ. Ο Περικλής ολοκληρώνει επιτυχώς το πρόγραμμα του Θεμιστοκλή. Ανεγείρονται στον Πειραιά στοές, η Αμφιόπολη, η Ιπποδάμειος Αγορά και άλλα κτίρια για τις κρατικές υπηρεσίες.
Ο Πειραιάς εξελίσσεται σε σπουδαίο ναυτεμπορικό κέντρο.

431 - 414 π.Χ. Εξαιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου σημειώνεται κάμψη στις δραστηριότητες και την κίνηση του λιμανιού.

414 π.Χ. Η ύδρευση της πόλης του Πειραιά βελτιώνεται με σχεδιασμό: του Μέτωνος, γνωστού αρχιτέκτονα της εποχής.

411 π.Χ. Ιδρύεται η συνεταιρική Τράπεζα Αρχιστράτου και Αντι-σθένους, καταλύονται οι δημοκρατικές αρχές και η εξουσία περνά στα χέρια των Τετρακοσίων. Το ίδιο έτος ανεγείρονται στον Πειραιά η μεγάλη Στοά και το νέο, ισχυρότερο του ήδη υπάρχοντος, τείχος, στην Ηετιωνία Ακτή.

400 π.Χ. Με την άφιξη του Λυσάνδρου στον Πειραιά πραγματοποιείται αποκλεισμός και παράδοση της πόλης. Κατεδαφίζονται τα τείχη, οι ναύσταθμοι και ο στόλος παραδίδεται. Οι τριάκοντα τύραννοι πωλούν τους νεώσοικους του λιμανιού σε ευτελέστατη τιμή.

403 π.Χ. Ο Θρασύβουλος νικώντας τους τριάκοντα τυράννους, απελευθερώνει τον Πειραιά.

400 π.Χ. Ιδρύεται στον Πειραιά η Τράπεζα του Πασίωνος.

394 - 393 π.Χ. Ανεγείρονται από τον Κόνωνα τα κατεστραμμένα τείχη του Πειραιά και ιδρύεται το Αφροδίσιον, σε ανάμνηση της νίκης του. Την εποχή αυτή ανασυγκροτείται το ναυτικό και το λιμάνι.

376 π.Χ. Ο Σπαρτιάτης Σφοδρίας με 10.000 στρατιώτες, επιχειρεί νύχτα να καταλάβει τον Πειραιά.

370 π.Χ. Η κίνηση του λιμανιού του Πειραιά αρχίζει να αυξάνεται.

347 - 323 π.Χ. Ανοικοδομούνται οι νεώσοικοι.

347 - 328 π.Χ. Ιδρύεται η Σκευοθήκη του Φίλωνος, δίπλα στο λιμάνι της Ζέας.

345 π.Χ. Συνάπτεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και Φίλιππου και αρχίζει νέα ακμή για τον Πειραιά.

322 π.Χ. Οι Αθηναίοι αποκηρύσσουν τη Μακεδονική κυριαρχία, αλλά ηττώνται και εγκαθίστανται μόνιμη Μακεδονική φρουρά στο λόφο της Μουνυχίας. Από το έτος αυτό αρχίζει η αργή παρακμή του Πειραιά.

319 π.Χ. Ο Πολυσπέρχων, διάδοχος του Αντιπάτρου, πολιορκεί και κυριεύει τον Πειραιά.

318 π.Χ. Ο Κάσσανδρος ανακτά τον Πειραιά.

307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ανασκάπτει το φρούριο της Μουνυχίας και οι Αθηναίοι για να τον ευχαριστήσουν του προσφέρουν σαν δώρο τον Πειραιά.

267 π.Χ. Οι Ερούλοι πραγματοποιούν επιδρομή κατά του Πειραιά.

251 π.Χ. Με την επέμβαση του Αράτου, αποδίδονται στους Αθηναίους αντι 150 ταλάντων, ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, η Μουνιχία και τα λιμάνια. Τότε αρχίζουν οι επισκευές των τειχών και η οχύρωση των λιμανιών.

250 π.Χ. Συνεχίζεται η παρακμή του Πειραιά.

146 π.Χ. Μετά την άλωση και καταστροφή της Κορίνθου, ο Πειραιάς και η υπόλοιπη Ελλάδα, υποτάσσεται στη Ρωμαϊκή κυριαρχία.

86 π.Χ. Αθηναίοι και Πειραιώτες εξεγείρονται κατά της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ο Σύλλας καταστέλλει την εξέγερση, κυριεύει την Αττική, καταστρέφει και πυρπολεί τον Πειραιά.

79 π.Χ. Ο Κικέρωνας περνάει από τον Πειραιά.

67 π.Χ. Ο Πομπήιος αναλαμβάνει αγώνα κατά των πειρατών.Κατασκευάζονται έργα στον Πειραιά που διακρίνονται για την προχειρότητα τους. Πραγματοποιείται ανοικοδόμηση του "Δείγματος" και μερικών νεωρείων, από δωρεά του Πομπήιου.

45 π.Χ. Φθάνει στον Πειραιά ο Οράτιος.

176 μ.Χ. Την εποχή των Αντωνίνων κατασκευάζονται πρόχειρα λιμενικά έργα για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα, τα οποία οδηγούν σε μικρή αύξηση της κίνησης του λιμανιού. Την ίδια εποχή φιλοτεχνείται και τοποθετείται το άγαλμα του λέοντος στο λιμάνι του Πειραιά.

267 μ.Χ. Οι Γότθοι και οι Ερούλοι κάνουν επιδρομή στον Πειραιά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν την πόλη.

Βυζαντινοί Χρόνοι 322 μ.Χ. - 1387 μ.Χ.

322 μ.Χ. Ο στόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελούμενος από 1200 πλοία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Λικίνιο, συγκεντρώνεται στον Πειραιά. Το λιμάνι χρησιμοποιείται ως πολεμικός ναύσταθμος και ορμητήριό του.

395 μ.Χ. Επιδρομή Γότθων υπό τον Αλάριχο. Τελειωτική νέκρωση του Πειραιά και του λιμανιού του. Παρ'όλα αυτά δεν παύει να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο και ορμητήριο πλοίων ή και ολόκληρων στόλων.

551 μ.Χ. Τα εναπομείναντα λιμενικά έργα του Πειραιά καταστρέφονται από μεγάλο σεισμό.

622 μ.Χ. Ο βυζαντινός στόλος απόπλευσε από τον Πειραιά, αφού παρέλαβε την Ειρήνη την Αθηναία, για να στεφθεί αυτοκράτειρα στην Κωνσταντινούπολη.

1019 μ.Χ. Ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος, μετά την νίκη του κατά των Βουλγάρων, έρχεται στην Αθήνα και αφού ευχαριστεί με μεγαλοπρεπείς δοξολογίες το Θεό, στην εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας στον Παρθενώνα, αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη από το λιμάνι του Πειραιά, οπού είχε συγκεντρωθεί ισχυρή μοίρα του βυζαντινού στόλου.

1040 μ.Χ. Βαράγγοι και Νορβηγοί, υπό τον αρχηγό Αράλδ, υπηρετούντες τον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγόνα, περνώντας από το λιμάνι του Πειραιά, χάραξαν στα πλευρά του τεράστιου μαρμάρινου λέοντος που υπήρχε στο λιμάνι, επιγραφή στην αρχαία Σκανδιναβική γλώσσα.

1146 μ.Χ. Παρατηρείται μικρή αύξηση της εμπορικής κίνησης του λιμανιού.

1205 μ.Χ. Η Αθήνα και ο Πειραιάς περιέρχονται στην κατοχή των Φράγκων.

1317 μ.Χ. Το λιμάνι που αποτελούσε αγκυροβόλιο του στόλου των Καταλανών, δέχεται επίθεση των Βενετών. Το λιμάνι αρχίζει να ονομάζεται "λιμήν του Λέοντος" ή "Πόρτο Λεόνε" ή "Πόρτο Δράκο", λόγω του μεγάλου αγαλμάτινου λιονταριού που βρισκόταν στην είσοδο του.

1387 μ.Χ. Το έτος αυτό καταλύεται η Καταλανική κυριαρχία της Αθήνας και του Πειραιά και οι Δελαρός, Φράγκοι κυρίαρχοι της Αθήνας, κάνουν μικροεπισκευές στο λιμάνι του Πειραιά.


Οθωμανική Κυριαρχία 1456 μ.Χ. - 1824 μ.Χ.

1456. Ο Πειραιάς και η Αθήνα υποτάσσονται στους Τούρκους κατακτητές.

1458. Ο Μωάμεθ ο πορθητής της Κωνσταντινούπολης, επισκέπτεται το λιμάνι του Πειραιά.

1466. Ο Ενετικός στόλος, υπό την διοίκηση του Βίκτορα Καπέλλου, αγκυροβολεί στο λιμάνι του Πειραιά, επιτίθεται στα Τουρκικά πλοία εκεί και κάνει επιδρομή στην Αθήνα.

1467. Ενετοί επιτίθενται μέσα στο λιμάνι του Πειραιά κατά των Τούρκων και κυριεύουν την Αθήνα.

1481. Πειρατικά πλοία επιτίθενται σε εμπορικά πλοία μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.

1670-1675. Γίνεται εξαγωγή λαδιού από το λιμάνι του Πειραιά στη Μασσαλία.

1687-1688. Καταπλέει στον Πειραιά μεγάλος Ενετικός στόλος υπό τη διοίκηση του Μοροζίνι. Ακολουθεί κανονιοβολισμός και καταστροφή του Παρθενώνα. Μεταξύ άλλων λαφύρων μεταφέρεται στη Βενετία και το μεγάλο μαρμάρινο λιοντάρι του λιμανιού.

1770. Εγκαθίσταται στον Πειραιά, σαν πρώτος μόνιμος κάτοικός του ο Καϋράκ.

1806. Ο Σατωμπριάν επισκέπτεται τον Πειραιά, όπου του προξενεί εντύπωση η απόλυτη ερήμωση του λιμανιού.

1824. Απελευθέρωση του Πειραιά από τον Καραϊσκάκη, ο οποίος πολιορκεί και καταλαμβάνει τη μονή του Αγίου Σπυρίδωνα οπού είχαν οχυρωθεί οι Τούρκοι κατόπιν διαταγής του Κιουταχή.

 

 

Νεώτεροι Χρόνοι

1833. Ο Πειραιάς ανακηρύσσεται σε ανεξάρτητο Δήμο.

1834. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας μεταφέρεται από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Τότε ο βασιλιάς Όθωνας αποβιβάζεται στον Πειραιά για να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή μιας νέας κίνησης στο λιμάνι και ιδρύεται το Τελωνείο και το Υπολιμεναρχείο του Πειραιά, το οποίο υπάγεται στο λιμεναρχείο της Ύδρας.

1835. Έμποροι από τη Χίο και την Ύδρα εγκαθίστανται στον Πειραιά, ενώ την ίδια εποχή, με Βασιλική Διαταγή της 16.10.1835, επιβάλλεται τέλος 10% επί του εισαγωγικού δασμού των εισαγόμενων από το λιμάνι προϊόντων. Το επιπλέον ποσό προοριζόταν για την κατασκευή του "μώλου", τη "διόρθωση" του λιμανιού και την αποξήρανση των ελών. Ορίζεται η πρώτη Επιτροπή διοικήσεως του λιμανιού.

1835. Επίσης, πραγματοποιείται η οικοδόμηση του ναού του Αγ. Σπυρίδωνα στη θέση της ιστορικής μονής, ενώ τα ταχύπλοα ιστιοφόρα που εκτελούσαν τη συγκοινωνία Πειραιά - Σμύρνης - Κων/πολης κλπ. αντικαθίστανται με το ατμόπλοιο "Ανατολή".

1836. Ολοκληρώνεται η κατασκευή της οδού Αθηνών - Πειραιώς, η οποία συντελεί στην αύξηση της κίνησης του λιμανιού. Το ίδιο έτος ιδρύεται Υγειονομείο στον Πειραιά.

1840. Το πρώτο φορτηγό ατμόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, το νεότευκτο "Δημήτριος - Χριστίνα", φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά.

1842. Λόγω της αντιδράσεως των μεγάλων λιμανιών της εποχής εκείνης, Σύρου, Πατρών και Ναυπλίου, το σχέδιο δήλωσης του Πειραιά ως "ελεύθερο λιμάνι" απορρίπτεται.

1848. Με νομοθετική ρύθμιση τη διοίκηση του λιμανιού αναλαμβάνει τριμελής "Επιτροπεία". Αυξάνονται τα εισπραττόμενα επί των εμπορευμάτων τέλη και άλλα δικαιώματα. Γίνονται εκβαθύνσεις του λιμανιού, πλακοστρώσεις προκυμαίων κλπ.

1850. Η κίνηση του λιμανιού ετησίως, ανέρχεται σε 7.000 περίπου πλοία καταπλέοντα και αποπλέοντα, ολικής χωρητικότητας 130.000 τόνων και 30.000 επιβατών εκ των οποίων 28.000 εσωτερικού και 2.000 εξωτερικού.

1860. Ιδρύονται στο λιμάνι τα Ναυπηγεία Βασιλειάδη. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι νηολογημένα 301 ιστιοφόρα, χωρητικότητας 14.944 τόνων.

1861. Το έτος αυτό συγκροτείται η "Εφορευτική Επιτροπεία του λιμένος Πειραιώς" και το λιμάνι τελεί πλέον υπό τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής.

1868. Αρχίζει η κατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού Αλών.

1869. Πραγματοποιείται η σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με τον Πειραιά. Παράλληλα ιδρύεται η ναυτασφαλιστική εταιρία "Αρχάγγελος" και ο πρώτος Ελληνικός Νηογνώμων.

1872. Αντικαθίσταται η χρήση πετρελαίου για το φωτισμό του λιμανιού από φωταέριο. Χτίζεται το Χρηματιστήριο του Πειραιά, το επονομαζόμενο "Ρολόι". Σύμφωνα με μετρήσεις εκείνης της εποχής ο πληθυσμός του Πειραιά ανέρχεται σε 16.000 περίπου κατοίκους.

1874. Η Εφορευτική Επιτροπή συνάπτει δάνειο 400.000δρχ για την εκτέλεση λιμενικών έργων, ενώ την ίδια περίοδο τα μηχανουργεία στον Πειραιά κατασκευάζουν τις πρώτες ατμομηχανές, δύναμης μέχρι 100 ίππων.

1875. Αυξάνεται το τέλος επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων υπέρ του λιμανιού.

1876. Εγκατάσταση του πρώτου γερανού στο λιμάνι.

1881-1886. Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια αγοράζεται μεγάλη βυθοκόρος, πραγματοποιούνται εκβαθύνσεις στο λιμάνι και αξιοποιείται το λιμάνι Άλων.

1884. Ιδρύεται στον Πειραιά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

1889. Ο Πειραιάς έχει 34.527 κατοίκους.

1890. Η κίνηση στο λιμάνι ανέρχεται στα 2.460 πλοία χωρητικότητας 1.500.000 τόνων περίπου ετησίως.

1893. Διανοίγεται η διώρυγα της Κορίνθου και αυξάνεται η κίνηση του λιμανιού του Πειραιά.

1898. Κατασκευάζεται ο πρώτος εξωτερικός μώλος του λιμανιού

1904. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για το φωτισμό του λιμανιού. Γίνεται διαπλάτυνση της προβλήτας της Τρούμπας.

1906. Κατασκευάζεται ο δεύτερος εξωτερικός μώλος του λιμανιού. στο λιμάνι εισέρχονται και εξέρχονται 5.350 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 3.250.000 τόνων.

1908. Αρχίζει ο εκβραχισμός της υφάλου του προλιμένος.

1911. Με νόμο συνιστάται νέα Διοίκηση του λιμανιού, η 15μελής "Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς", στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ενδιαφερόμενες, για το λιμάνι, τάξεις.

1912. Ολοκληρώνεται η κατασκευή των δύο μόνιμων δεξαμενών του λιμανιού.

1920. Συντάσσονται σχέδια διαρρυθμίσεως του λιμανιού από τους Ουίλς, Μακ Αλπάιν και Τζάκσον.

1921. Ως πρόεδρος της λιμενικής Επιτροπής ορίζεται ο Δ. Καλλιμασιώτης.

1923. Νέο σχέδιο διαρρύθμισης του λιμανιού, το οποίο καταρτίσθηκε από τη Λιμενική Επιτροπή.

1924. 16 Μαρτίου γίνονται τα εγκαίνια ενάρξεως των μεγάλων έργων του λιμανιού, από τον γαλλικό όμιλο Ερσάν, δαπάνης 550 εκατομμυρίων δραχμών.

1926. Σχέδιο διαρρύθμισης του λιμανιού, το οποίο καταρτίσθηκε από τον Κέλενεκ.

1929. Νέα σχέδια διαρρύθμισης του λιμανιού, της λιμενικής Επιτροπής, του Σακαλή και του Ησαΐα, προτείνοντας λιμενοποίηση του Φαλήρου.

1930. Η ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού επιβάλλει την ίδρυση, με βάση τον νόμο 4748, αυτόνομου οργανισμού διοίκησης του λιμανιού του "Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς" (Ο.Λ.Π.)

1931. Ολοκληρώνονται τα νέα κρηπιδώματα του λιμανιού, μήκους 2.748 μέτρων και πέντε μεγάλες αποθήκες, ενώ ο Ο.Λ.Π. αναλαμβάνει την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.

1932. Πραγματοποιείται έναρξη λειτουργίας της Ελευθέρας Ζώνης και εγκατάσταση δύο γερανογεφυρών.

1937. Εγκαίνια Σιταποθήκης (Σιλό) του λιμανιού και των αναρροφητήρων.

1939. Η έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου αρχίζει να επηρεάζει την κίνηση του λιμανιού.

1941. Τρομερή έκρηξη, μέσα στο λιμάνι πλοίου γεμάτου με πολεμοφόδια επιφέρει μεγάλες καταστροφές στο λιμάνι και στην πόλη. Οι εχθρικές αεροπορικές επιδρομές προκαλούν την καταστροφή των πρώτων γερανών και η γερμανική στρατιωτική διοίκηση κατοχής εγκαθίσταται στο λιμάνι.

1944. Οι Γερμανοί, αποχωρούντες, ανατινάσσουν τα κρηπιδώματα και τις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Πραγματοποιείται ανάληψη εκ νέου των φορτοεκφορτωτικών εργασιών του λιμανιού από τον Ο.Λ.Π.

1945. Αρχίζουν στο λιμάνι εργασίες εκκαθάρισής του από τα ναυάγια.

1946. Αγοράζονται 31 γερανοί για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες του λιμανιού.

1950. Δημοσιεύεται ο Αναγκ. Νόμος 1559 περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, 13 νέοι ηλεκτρικοί γερανοί αρχίζουν να λειτουργούν στο λιμάνι μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης τους και φθάνουν 25 περονοφόρα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων στο λιμάνι.

1951. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών το λιμάνι διαιρείται σε 6 Διαμερίσματα, τα οποία αρχίζουν αμέσως να λειτουργούν. Καταργούνται τα εργολαβικά δικαιώματα επι των πλευρισμένων πλοίων και ανέλαβε ο Ο.Λ.Π. την είσπραξη αυτών ,ενώ το ίδιο έτος έγιναν τα εγκαίνια των κατασκευασθέντων με την Αμερικάνικη βοήθεια νέων έργων του λιμανιού.

1953. Ολοκληρώνεται η επισκευή του κρηπιδώματος Ι-Κ του λιμανιού Αλών, καθώς και η μεγάλη προβλήτα του όρμου Δραπετσώνας.

1955. Ολοκληρώνεται η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον βομβαρδισμό λιμενικού Υπόστεγου. Αρχίζουν τα μεγάλα έργα κρηπιδώσεως του ανατολικού τμήματος του λιμανιού.

1957. Εγκαινιάζονται και παραδίδονται προς εκμετάλλευση οι προβλήτες Καραϊσκάκη και Βασ. Κωνσταντίνου, ως και τα κρηπιδώματα Βασιλειάδη, Νηοδόχης Δημαρχείου και Β. Περιπτέρου.

1958. Κατασκευάζονται δύο μεγάλα μεταλλικά υπόστεγα στο λιμάνι Αλών και αρχίζει τον ίδιο χρόνο η λειτουργία των Διυλιστηρίων πετρελαίων, ιδρυθέντων κοντά στο λιμάνι.

1959. Κατασκευάζεται μεγάλο μεταλλικό υπόστεγο στην περιοχή του Βασιλικού Περιπτέρου, γίνονται τα εγκαίνια του εντευκτηρίου και εστιατορίου των υπαλλήλων και εργατών του Ο.Λ.Π. και ολοκληρώνονται τα μεγάλα λιμενικά έργα του Πειραιά,συμπεριλαμβανομένων 2.600 μέτρων νέων κρηπιδωμάτων.

1959. Την ίδια χρονιά αρχίζει η κατασκευή του πρώτου Ναυτικού Επιβατικού Σταθμού και δύο μεγάλων αποθηκών, η κατασκευή του λιμένος Ηρακλέους (Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου) και ανακαλύπτονται κοντά στο λιμάνι του Πειραιά αρχαία αγάλματα χαρακτηριστικά της εξαιρετικής αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.

1961. Κατασκευάζονται δύο νέες μεγάλες αποθήκες στην ακτή Βασιλειάδη του λιμανιού.

1962. Κατασκευή μόλου Φρεαττύδας και λιμενίσκου "Δέλτα" Φαλήρου.

1964. Ολοκλήρωση της επέκτασης του κτιρίου και της Σιταποθήκης (Σιλό). Έναρξη της λειτουργίας της ΙχθυόσκαλαςΚερατσινίου.

1966. Αρχίζει η κατασκευή του Επιβατικού Σταθμού Αγίου Νικολάου και παραχωρούνται οι λιμενίσκοι Ζέας - Φρεαττύδας στον Ε.Ο.Τ.

1967. Αρχίζει η λειτουργία των δύο πλωτών Δεξαμενών στο Πέραμα.

1968. Ο Ο.Λ.Π. βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ τον ίδιο χρόνο κατεδαφίζεται το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου ("Ρολόι").

1973. Αρχίζει η κατασκευή της προβλήτας Ι στο Νέο Ικόνιο.

1974. Πραγματοποιείται προμήθεια ενός πλωτού γερανού 100 τόνων.

1975. Λειτουργεί η πρώτη γερανογέφυρα για εμπορευματοκιβώτια στο σταθμό της Ακτής Βασιλειάδη.

1976. Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία και γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. ενώ οργανώνεται για πρώτη φορά η ναυτιλιακή έκθεση "Ποσειδώνια" στον επιβατικό σταθμό του Ο.Λ.Π

1978. Αρχίζει η κατασκευή τραπεζοειδούς - αρχικά - προβλήτας στο Νέο Ικόνιο για τη δημιουργία του νέου μεγάλου σταθμού εμπορευ-ματοκιβωτίων και αποπερα-τώνοντας τα έργα για την επέκταση του Container Terminal της Ακτής Βασιλειάδη.

1979. Αρχίζει η λειτουργία σταθμού εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων - ψυγείων δυναμικότητας 240 θέσεων.

1980. Προμήθεια δύο νέων γερανογεφυρών για Containers και εγκατάσταση τους στην Ακτή Βασιλειάδη και την προβλήτα Ι (Ν. Ικονίου).

1981. Ολοκληρώνεται η μελέτη του Βρετανικού Συμβουλευτικού Οργανισμού "Placon Ltd" για το λιμάνι του Πειραιά.

1982. Συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. με 14μελή σύνθεση που καταρτίζει το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του λιμένα. Επίσης, πραγματοποιείται προμήθεια 17 ηλεκτροκίνητων γερανών και τριών ρυμουλκών των 500 HP.

1983. Λαμβάνονται μέτρα νια την ανάπτυξη της διαμετακόμισης των φορτίων τράνζιτ στο λιμάνι του Πειραιά. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης Marpol 1973/1978 (Ν.1269/82), ανατίθεται, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, σε ναυτιλιακή εταιρία η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής πετρελαιοειδών και χημικών καταλοίπων, λυμάτων, απορριμμάτων κλπ. Τότε παίρνονται οι πρώτες αποφάσεις για την μηχανοργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών.

1984. Αποσυμφόρηση πολλών χώρων του κεντρικού λιμένα για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης. Τα αυτοκίνητα TIR μεταφέρονται στο Νέο Ικόνιο. Την ίδια χρονιά δεντροφυτεύεται η περιοχή του Κεντρικού λιμανιού και λαμβάνονται μέτρα για την ανάδειξη των ερειπίων του αρχαίου πειραϊκού τείχους, στην περιοχή Παλατάκι. Επίσης, αξιοποιείται ο Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός ως εκθεσιακός χώρος, με την οργάνωση διεθνών εκθέσεων.

1985. Διαμορφώνεται ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος του Επιβατικού Σταθμού Αγίου Νικολάου.

1986. Παραδίδεται σε πλήρη εκμετάλλευση ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ακτής Βασιλειάδη ο οποίος έχει οργανωθεί πλέον σε σύγχρονες βάσεις. Ενισχύεται ο μηχανικός εξοπλισμός του με 11 νέα οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς containers, 28 περονοφόρα οχήματα, 10 tractors, λεωφορεία, νοσοκομειακά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα κ.ά. Επιπλέον εγκρίνεται η αγορά από τον Ο.Λ.Π. ταχύπλοου σκάφους .

1987. Εγκρίνετα από το Δ Σ. του Ο.Λ.Π. ,το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο ύψους 9,5 δις δραχμές. 1988.Δημοπρατούνται έργα αξίας 630 εκατομμυρίων δραχμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανέγερση κτιρίου για τους εργαζομένους του Ο.Λ.Π. στην προβλήτα III.

1988. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. αποφασίζει να δοθεί το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Ν. Ικονίου, προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα πολιτικού και ιδρυτή του Οργανισμού. Πραγματοποιείται αναγγελία λειτουργίας της νέας προβλήτας του Σταθμού Εμπορευμα-τοκιβωτίων Ν. Ικονίου, στις αρχές του 1989, με παράδοση προς εκμετάλλευση κρηπιδω-μάτων, μήκους 400 μέτρων και επιφανείας 100.000 τετρ. μέτρων. Μελέτη κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων στο κεντρικό λιμάνι.

1992. Γίνονται τα εγκαίνια νέου σύγχρονου Σταθμού Επιβατών Εξωτερικού στην Ακτή Ξαβερίου.

1993. Παράδοση προς εκμετάλλευση νέας Αποθήκης εκκένωσης containers, επιφάνειας 20.000 τ.μ. στο Σταθμό "Ελευθέριος Βενιζέλος". Δημοπράτηση κατασκευής δυτικής προβλήτας στον ίδιο Σταθμό, ύψους 12 δις δραχμών και κατάρτιση προκαταρκτικού σχεδίου ανάπτυξης λιμενικού συγκροτήματος Ο.Λ.Π. για την πενταετία 1993-1997.

1994-95. Επέκταση Κρηπιδωμάτων Σταθμού Εμπορευμα-τοκιβωτίων Ικονίου και μεταφορά 2 γερανογεφυρών από το dock3 / Βασιλειάδη του κεντρικού λιμένα στο Ικόνιο.

1995-96. Συνεχίζονται τα έργα στο Ικόνιο και ολοκληρώνεται η σύνδεση με "Σχιστό" και Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Συγχρόνως, γίνονται προμελέτες Ο.Λ.Π., ΟΣΕ για τη σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Σχιστού - θριασίου.

1996. Μέγαρο υπηρεσιών Ο.Λ.Π. - Λειτουργία υπηρεσιών.

1999. Ψήφιση νόμου 2688/99 με τον οποίο μετατρέπεται ο Ο.Λ.Π σε ανώνυμη εταιρεία. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και από τους ίδιους πόρους.

2002. Υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.Π. Α.Ε, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί για 40 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς στον Ο.Λ.Π. Α.Ε.

2003. Εισαγωγή του Ο.Λ.Π. Α.Ε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 25,5% υφισταμένων μετοχών κυριότητάς του. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης η 8η Αυγούστου 2003.

2004. Ολοκλήρωση του προγράμματος Ολυμπιακής φιλοξενίας με απόλυτη επιτυχία στο Λιμάνι του Πειραιά. Το πρόγραμμα αφορούσε στην άνετη και ασφαλή διαμονή και διακίνηση της Ολυμπιακής Οικογένειας και των θεατών των Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενήθηκαν σε πλοία - πλωτά ξενοδοχεία στο λιμάνι του Πειραιά.