Το Λιμάνι του Πειραιά

Το λιμάνι των 3 Ηπείρων

Το Λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και αποτελεί το φυσικό λιμάνι της Αθήνας και την κύρια εμπορευματική πύλη της Ελλάδας.

Η αποστολή μας

Η βασική αποστολή της ΟΛΠ Α.Ε. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών, με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

Οι υπηρεσίες μας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και βρίσκεται πάντα ψηλά στην ατζέντα μας. To κοινωνικό – οικονομικό αποτύπωμα της ΟΛΠ Α.Ε. εκτιμάται σε 1,56% του ΑΕΠ για το 2022.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες επενδυτών

Η ΟΛΠ Α.Ε. είναι εισηγμένη Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2003.

Διαβάστε περισσότερα

Online Υπηρεσίες

Ο ΟΛΠ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Συνδεθείτε