Ανακοίνωση για αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων για τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης Στερεών αποβλήτων πλοίων

18 Δεκεμβρίου 2023.

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, από 01-01-2024 εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένο τεύχος τελών και τιμολογίων για τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης Στερεών αποβλήτων πλοίων.

Η εφαρμοζόμενη αναπροσαρμογή έχει ύψος 9,6% και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, βάσει του οριστικοποιημένου 12μηνου μέσου όρου του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο ισχύον Τεύχος Τελών και Τιμολογίων.

Επισυνάπτεται το αναπροσαρμοσμένο τεύχος Τελών και Τιμολογίων