Γνωστοποίηση σημαντικής αλλαγής σε δικαιώματα ψήφου

 olp new icon

Πειραιάς, 26/03/2021

 

Γνωστοποίηση σημαντικής αλλαγής σε δικαιώματα ψήφου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, η Εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει την ακόλουθη γνωστοποίηση που έλαβε από την China COSCO SHIPPING Corporation Limited:

  •  Εταιρική επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: China COSCO SHIPPING Corporation Limited.
  • Εταιρική επωνυμία του μετόχου: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.

Ως αποτέλεσμα της ενδοομιλικής μεταφοράς του 100% των μετοχών της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2021 από την China Ocean Shipping (Group) Company, η οποία ανήκει κατά 100% στην China COSCO SHIPPING Corporation Limited, η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων οι οποίες διατηρούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα ψήφου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., τροποποιήθηκε ως εξής:

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited είναι ο άμεσος μέτοχος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., με ποσοστό 51%.

Από 23/03/2021 η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ανήκει κατά 100% στην εταιρεία China Shipping Company Limited, η οποία ανήκει κατά 100% στην εταιρεία China COSCO SHIPPING Corporation Limited, μία κινεζική κρατική εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, η China COSCO SHIPPING Corporation Limited, κατέχοντας έμμεσα το 100% της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited, κατέχει έμμεσα το 51% των δικαιωμάτων ψήφου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η China COSCO SHIPPING Corporation Limited δεν ελέγχεται κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.