Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 (ως προς την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

 

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2021: 

 

• Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2020.

• Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021: Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 01.01-31.12.2020.

• Πέμπτη 15 Απριλίου 2021: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. H ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2:00 μ.μ.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 (αντί για 30 Ιουνίου): Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

• Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021: Αποκοπή Μερίσματος.*

• Τρίτη 27 Ιουλίου 2021: Δικαιούχοι Μερίσματος.

• Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος.

• Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2021.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 24.06.2021, καθώς και μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον Δείκτη LARGE CAP στις 16.07.2021.