26.07.2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών

 Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αποδοχών σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:
Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:
1) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
2) κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
3) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Β. Ορισμός του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.