Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους - Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου.

Πειραιάς, 10.09.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους -

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριου, Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ ΟΛΠ Α.Ε., ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αναπλήρωση της εκλιπούσης ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Λητούς για το υπόλοιπο της θητείας της.

Λόγω της ανωτέρω αναπλήρωσης, ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. ως εξής:

1)  κ.KWONG Che Keung Gordon, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.