Υπογράφτηκε η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με την ΟΛΠ Α.Ε.  

 

Πειραιάς, 23.09.2021

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Υπογράφτηκε η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με την ΟΛΠ Α.Ε.

 

Υπογράφτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου  2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. (τα μέρη),  η Σύμβαση Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων εντός του Λιμένος Πειραιώς. Με τη Σύμβαση ρυθμίζονται αποτελεσματικά από τα μέρη όσα ζητήματα προέκυψαν κατά την υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στο Λιμένα Πειραιώς.

Η ως άνω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την κύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων.