Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 15.11.2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

 

15.11.2021. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που έλαβε από την εταιρεία Helikon Investments Limited στις 11 Νοεμβρίου 2021:

  1. Εταιρική επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Helikon Investments
  2. Εταιρική επωνυμία του μετόχου: Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV.
  3. Σε συνέχεια συναλλαγής η οποία διενεργήθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΛΠ που κατέχεται από τον μέτοχο Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV ανήλθε σε 5,376%.