Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2022   

 

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2022

  

Πειραιάς, 01.03.2022. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2022: 

  • Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2021. 
  • Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022: Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 01.01-31.12.2021. 
  • Τρίτη 15 Μαρτίου 2022: Conference Call για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2021. 
  • Πέμπτη 14 Απριλίου 2022: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. H ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2:00 μ.μ.
  • Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
  • Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022: Αποκοπή Μερίσματος.* 
  • Τρίτη 26 Ιουλίου 2022: Δικαιούχοι Μερίσματος.
  • Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος.
  • Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2022.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 17.06.2022, καθώς και μετά τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον Δείκτη LARGE CAP στις 15.07.2022.