Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου

 

Πειραιάς, 19.07.2022

 

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:

Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:
1) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Β. Ορισμός του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.