Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Weng Lin

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Weng Lin

 

13 Οκτωβρίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποδοχή παραίτησης του κ. Weng Lin από την θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Για την αναπλήρωση του θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.