Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της Ανώτατης Διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της Ανώτατης Διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.

 

Πειραιάς,  24.11.2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της Ανώτατης Διοίκησης, ως ακολούθως:

α) Capt. Jin Beiyuan ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, και

β) κ. Qu Shengbin ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.