Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023 (ως προς την ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και τις γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα)

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023

(ως προς την ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και τις γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα)

 

24.04.2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει πως η ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα, θα γίνει τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.