Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023 (ως προς την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις ημερομηνίες καταβολής μερίσματος και την ημέρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2023)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023 

(ως προς την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις ημερομηνίες καταβολής μερίσματος και την ημέρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2023)

 

Πειραιάς, 30.06.2023. Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023:  

  • Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023:Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12.2022. 
  • Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023: Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 01.01-31.12.2022. 
  • Τρίτη 21 Μαρτίου 2023: Conference Call για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2022. 
  • Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 
  • Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (αντί για 05 Ιουλίου 2023, που είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση).
  • Δευτέρα 07 Αυγούστου 2023: Αποκοπή Μερίσματος* (αντί για 31 Ιουλίου 2023).
  • Τρίτη 08 Αυγούστου 2023: Δικαιούχοι Μερίσματος (αντί για 01 Αυγούστου 2023).
  • Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023: Έναρξη Καταβολής Μερίσματος (αντί για 04 Αυγούστου 2023).
  • Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2023 (αντί για 25 Σεπτεμβρίου 2023).

Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί πριν την 18/8/2023, ημέρα λήξης των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων σε μετοχές & των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων στο Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.