Ορισμός Ανώτατου Στελέχους της Διοίκησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ορισμός Ανώτατου Στελέχους της Διοίκησης

 

Πειραιάς, 03.07.2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Τσώνη Παναγιώτη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.