ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AΠΟΔΟΧΩΝ

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αποδοχών σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:

Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:

  1. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
  2. κ. KWONG Che Keung Gordon, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
  3. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής.

Β. Ορισμός του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.