ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:


Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:

  • κ. KWONG Che Keung Gordon, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
  • κ. Zhu Changyu, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
  • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής.

Β. Ορισμός του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.