Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

logoolp

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

Πειραιάς, 25/02/2011

 

 

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τις συνεδριάσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκαν :

Ι. Η αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά, καιτέως Δημάρχου Πειραιά Φασούλα Παναγιώτη, από τον νέο Δήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Βασίλειο.

ΙΙ. Η αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου των λιμενεργατών κ.Νουχουτίδη Γεώργιου, λόγω συνταξιοδότησης , από τον νυν εκπρόσωπο των λιμενεργατών κ.Γεωργίου Νικόλαο.

ΙΙΙ. Η αποδοχή της παραίτησης για προσωπικούς λόγους, του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ Αλκιβιάδη Κορρέ.


Οι τοποθετήσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας .
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής

1. Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. Μουστάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
4. Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Ζησιμόπουλος ΄Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
10. Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.
11. Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16-6-2014,εκτός των μελών Μπαλαμπανίδη Ευστράτιου και Γεωργίου Νικόλαου, των οποίων η θητεία λήγει στις 6-12-2014