Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2011

logoolp

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

Πειραιάς, 30/03/2011

 

 

Θέμα: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2011


O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011:
•    Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 : Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων  χρήσης 1/1-31/12/2010.
•    Τρίτη 15 Μαρτίου 2011: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων  χρήσης 1/1-31/12/2010.
•    Τρίτη 19 Απριλίου 2011 :  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
•    H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  16/5/2011.
Η Εταιρεία   θα  προτείνει τη μη  διανομή μερίσματος χρήσης 2010.