Παρουσίαση της Ο.Λ.Π. ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών - (19/04/2011)

 logoolp     

 

Πειραιάς, 19/04/2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/4/2011, η ενημέρωση αναλυτών από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Την Eταιρεία, τη δραστηριότητά της και τα αποτελέσματα έτους παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος  του ΟΛΠ Α.Ε  κ. Γ. Ανωμερίτης, o Γενικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Πετρουλής, η Διευθύντρια Οικονομικού κα  Αικ. Βερνάρδου και ο Δ/ντής Διοίκησης κ. Στ. Χατζάκος.

Η Διοίκηση αναφέρθηκε στα σημαντικότερα γεγονότα και δράσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους με κυριότερα την έναρξη λειτουργίας (Ιούνιος 2010) του Προβλήτα Ι υπό τον Ο.Λ.Π.Α.Ε, την ολοκλήρωση της  διαδικασίας της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, την πλήρη  εφαρμογή του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και την αναδιάρθρωση των τιμολογίων της Εταιρείας.

Επίσης αναλύθηκαν στοιχεία διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών μέσω του Λιμένα Πειραιά καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, με έμφαση στο γεγονός της επανόδου της Εταιρείας στην κερδοφορία. Παρουσιάστηκε λεπτομερώς η πορεία υλοποίησης   του 5ετούς επενδυτικού προγράμματος του οργανισμού (2011-2015) ύψους ενός δις. Ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού, εστιάζεται σε έργα που θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, της Kρουαζιέρας και του Car Terminal  και θα ενισχύσουν την  ανταγωνιστική θέση του λιμανιού.  Παράλληλα προωθείται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του λιμένα, ιδιαίτερα των χώρων και κτισμάτων του Κεντρικού Λιμένα, με συμβάσεις παραχώρησης.

Σχετικά με την προοπτική του τρέχοντος έτους, αναφέρθηκε ότι το είδος των ασκούμενων από την ΟΛΠ ΑΕ δραστηριοτήτων είναι μεταξύ των πρώτων που δέχονται τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από την αυξομείωση του διεθνούς εμπορίου, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε κρίση, με κάποια σημάδια ανάκαμψης. Γενικά, το όλο σύστημα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από κάποια αβεβαιότητα.

Το διεθνές transit φορτίο αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της θετικής εξέλιξης στον όγκο του διεθνούς εμπορίου. Η πτωτική όμως πορεία του εγχώριου φορτίου πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχιστεί και στην διάρκεια του 2011, με εύλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει η λειτουργία του Προβλήτα Ι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, λόγω της παράλληλης λειτουργίας των δυο ανεξάρτητων και ανταγωνιστικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων Η Διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες για την προσέλκυση παλαιών και νέων πελατών, μέσα σε ένα νέο τιμολογιακό και κανονιστικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως γίνεται συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού με την αύξηση του κύκλου εργασιών των τομέων Κρουαζιέρας και Αυτοκινήτου.

Όσον αφορά στην Κρουαζιέρα, έγινε αναπροσαρμογή των τιμολογίων προς κάλυψη του χάσματος που υπήρχε με τις ισχύουσες στα ανταγωνιστικά λιμάνια τιμές, με παράλληλη προσπάθεια αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Σχετικά με το Αυτοκίνητο, προχωρούν τα έργα αναβάθμισης και αύξησης της δυναμικότητας του Σταθμού, που σε συνδυασμό με τη συντονισμένη επαφή με την πελατεία, αναμένεται να δώσει μια αύξηση γύρω στο 12%, εν μέσω κρίσης.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις των θεσμικών επενδυτών ο κ. Γ. Ανωμερίτης μεταξύ άλλων τόνισε:
Α) Το θέμα της δημιουργίας του Αττικού Λιμενικού Συστήματος ενεκρίθη από το μέτοχο ( Υπουργείο Οικονομικών), το Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.,  καθώς και από τον Οργανισμό Αθήνας. Η Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων έχει ήδη προκηρύξει το έργο για τη πρόσληψη Συμβούλου. Αυτό σημαίνει ότι εντός  του 2011 το νέο σχήμα θα ολοκληρωθεί.

Β)Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα 2011-2015 και ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα του (επέκταση λιμένος κρουαζιέρας, monorail, ξενοδοχείο 5*, Πολιτιστική Ακτή, Συνεδριακό –Εκθεσιακό κέντρο), εγκρίθηκαν ομόφωνα χθες από την Επιτροπή  Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ). Ήδη εισέρχονται στο στάδιο της αδειοδότησης και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκατασταθεί οι εργολαβίες.

Γ) Όλα τα έργα έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συνήλθε δύο φορές στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμπεριλαμβανόμενης και της Πολιτιστικής Ακτής, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη και την κρουαζιέρα.

Δ) Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις και παραχωρήσεις θα συνεχιστούν και το 2011, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κρουαζιέρα.

Ε) Η οικονομική πορεία του Οργανισμού θα είναι κερδοφόρα και κατά το 2011, οπότε και θα αυξηθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών. Σημειώνεται ότι κατά το 2010, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) δεν λειτούργησε  επί πεντάμηνο καθόλου, στη δε κρουαζιέρα έχουμε ήδη 100% πληρότητα επισκεψιμότητας κρουαζιερόπλοιων.