Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (16/05/2011)

 logoolp     

 

Πειραιάς, 16/05/2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τη σημερινή αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω έλλειψης απαρτίας, όρισε ως νέα ημερομηνία σύγκλησής της τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, ώρα 12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Η αναβολή κατέστη αναγκαία λόγω απουσίας του ορισθέντος με Κ.Υ.Α. ως εκπροσώπου του Δημοσίου Γενικού Γραμματέα Λιμένων, ο οποίος έχει παραιτηθεί καθώς και του αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ , ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί για σοβαρούς λόγους υγείας.