Σε πορεία κερδοφορίας και το Α' Εξάμηνο ο Ο.Λ.Π. Α.Ε.

logoolp


Πειραιάς, 24/08/2011

 

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ KAI ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε.


Την εξαμηνιαία (01.01.2011-30.06.2011) έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) κατέθεσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ενόψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011.

Σύμφωνα με την κατάσταση των Αποτελεσμάτων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., παρά την κρίση στο χώρο των μεταφορών, εμφανίζει κέρδη εξαμήνου 6.318.558 Ευρώ προ φόρων και 3.655.590 Ευρώ μετά τους φόρους έναντι 2.571.772 και 1.645.206 αντιστοίχως το 2010.

Παρότι ορισμένα από τα επιμέρους στοιχεία των εργασιών του δεν είναι συγκρίσιμα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010, κατά το οποίο δεν λειτουργούσε ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων και ανακατασκευαζόταν το Car Terminal, τα θετικά αποτελέσματα του Οργανισμού αποτελούν ευοίωνο σημάδι για τα τελικά αποτελέσματα του 2011, αφού όπως είναι γνωστό η δυναμική στη συνολική του λειτουργία αναπτύσσεται κυρίως το β΄ εξάμηνο του έτους λόγω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας.     

Τα σημαντικότερα γεγονότα του Α΄ Εξαμήνου 2011, τα οποία θα επιδράσουν θετικά στη συνολική πορεία του Οργανισμού είναι:

1.  Η ένταξη στο νέο Car Terminal ανενεργών χώρων 145.000 τ.μ., μήκους κρηπιδωμάτων 1.167μ. και χωρητικότητας θέσεων στάθμευσης 7.000 αυτοκινήτων, μεγέθη τα οποία καθιστούν το Car Terminal του Πειραιά ως το σημαντικότερο διεθνές λιμάνι διακίνησης αυτοκινήτων transit της Μεσογείου.


2. Η επίλυση με φιλική διευθέτηση όλων των θεμάτων μεταξύ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Σ.Ε.Π. Α.Ε., θέτοντας σε νέα τροχιά ανάπτυξης τους Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων και τις νέες υποδομές τους.

3. Η προσυπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ο.Λ.Π Α.E. και M.S.C. S.A., η οποία δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για την πορεία των εσόδων της εταιρίας και διατηρεί τη δεύτερη σε μέγεθος παγκοσμίως εταιρία θαλασσίων μεταφορών ενεργό μεγάλο πελάτη για το λιμάνι του Πειραιά.


4.  Η εκποίηση ανενεργών πλοίων με σημαντικά έσοδα για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.


5. Η πιστοποίηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την ESPO και τους Lloyd’s ως Πρότυπου Λιμένα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κρίσιμου μεγέθους πλην άλλων και για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.


6.  Η συνεχής εκτέλεση έργων και μελετών του επενδυτικού προγράμματος Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2011-2015 χωρίς περικοπές παρά την κρίση.


7.  Η συνεχής άνοδος του τομέα κρουαζιέρας με υψηλά ποσοστά και διπλασιασμό των εσόδων του και


8. Η μείωση των εξόδων και ιδιαίτερα των λειτουργικών εξόδων, που μειώθηκαν κατά 20,3% και η θετική έκβαση δικαστικών διεκδικήσεων επέφεραν επιπλέον θετικά πρόσημα στα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου.

Οι Αριθμοδείκτες για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαμορφώνονται μετά τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου ως ακολούθως:

1.    Γενικής Ρευστότητας         1,73
2.    Ειδικής Ρευστότητας         1,68
3.    EBITDA                             0,30
4.    Δανειακής Επιβάρυνσης   0,60

   Τα αποτελέσματα και οι δείκτες αυτοί, δείχνουν εμμονή στην πολιτική και πορεία κερδοφορίας του Οργανισμού, όπως αυτή τηρείται από το 2010.
   Η πλήρης έκθεση θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Αυγούστου,  θα ανακοινωθεί στο Χ.Α μετά τη λήξη της συνεδρίασης την ίδια ημέρα και  οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευτούν την 30/8/2011.