Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

logoolp


Πειραιάς, 23/12/2011

 

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ο ορισμός του κ. Χατζάκου Σταύρου τέως Δ/ντή Διοίκησης, ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Επίσης, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετήθηκε ο κ. Δεμενόπουλος Νεκτάριος, Προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Αισώπου.