Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

logoolp


Πειραιάς, 23/12/2011

 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε:

Η τοποθέτηση του κ. Πετρουλή Παναγιώτη τέως Γενικού Διευθυντή, ως εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., στον οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η τοποθέτηση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.