Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2012

logoolp

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

Πειραιάς, 26/03/2012

 

 

Θέμα: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2012

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2012:

- Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 : Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) χρήσης 1/1-31/12/2011.

- Τρίτη 27 Μαρτίου 2012: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2011.

- Παρασκευή 25/5/2012: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

- Παρασκευή 29/6/2012: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Δευτέρα 20/8/2012: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2011

- Τετάρτη 22/8/2012: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2011

- Τρίτη 28/8/2012: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2011

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.