Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή μερίσματος χρήσης 2014

29.06.2015

Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή μερίσματος χρήσης 2014

Ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί (2/7/2015), αλλά μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία καταβολής του μερίσματος