Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013

logoolp

 

Πειραιάς, 26/03/2013

 

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2013:

- Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 : Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων  χρήσης 1/1-31/12/2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).

- Τετάρτη 22/5/2013: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

- Παρασκευή 28/6/2013: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Πέμπτη 18/7/2013: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2012

- Δευτέρα 22/7/2013: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2012

- Παρασκευή 26/7/2013: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2012

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.