Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε

 

logoolp

 

Πειραιάς, 28/06/2013

«Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε»

Μετά την επικύρωση από  την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 28.06.2013, της εκλογής ως μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ του κ. Γεώργιου Γεωργακόπουλου ως εκπροσώπου των υπαλλήλων, σε αντικατάσταση του συνταξιοδοτηθέντος Ευστράτιου Μπαλαμπανίδη και την εκλογή της κας Ελισσάβετ Αργυροπούλου, ως εκπροσώπου των μετόχων, σε αντικατάσταση του κ. Κολιόπουλου Αντωνίου,  η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:

1.    Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
2.    Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
3.    Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νομικός -Οικονομολόγος.
4.    Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.
5.    Ζησιμόπουλος ΄Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
6.    Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.
7.    Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός.
8.    Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Φυσικός - Ηλεκτρονικός.
9.    Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Πολιτική Επιστήμων.
10.    Αργυροπούλου Ελισσάβετ, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Oικονομολόγος.
11.    Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
12.    Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος, Λιμενεργάτης.
13.    Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά