Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2013

Πειραιάς,  28.08.2013
 
                                                                                                                                       
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
          
   Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 92,54% (3.729.941 Ευρώ έναντι 1.937.186 το 2012) και αύξηση κερδών μετά από φόρους κατά 208,64% (3.456.897 Ευρώ έναντι 1.120.048 του 2012) παρουσίασε κατά το α΄ εξάμηνο 2013 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.).
Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2013 είναι τα καλύτερα μετά το 2007, αφού οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας συνεχώς βελτιώνονται. Το τρίτο τρίμηνο 2013 αναμένεται να είναι ακόμη θετικότερο στα έσοδα και την κερδοφορία λόγω κρουαζιέρας. 
   Όπως προκύπτει από την εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στις μεταφορές, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας υπέστη ελάχιστη μείωση (-2,14%), ενώ τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά -5,05%. Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30.06.2013 ανήλθαν σε 21,3 εκ. Ευρώ έναντι 8,6 εκ. Ευρώ το 2012, ενώ η καθαρή θέση της εταιρίας ανήλθε σε 161,9 εκ. Ευρώ έναντι 155,9 εκ. Ευρώ το 2012. Οι αμοιβές προσωπικού αντιστοιχούν πλέον στο 53% του τζίρου έναντι 71% του 2008, ποσοστό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο της λιμενικής βιομηχανίας (51%). Όλοι οι δείκτες (ρευστότητας, EBITDA και δανειακής επιβάρυνσης) είναι βελτιωμένοι, ενώ οι κίνδυνοι ή αβεβαιότητες ασήμαντοι, αφού η εταιρία δεν έχει συναλλαγματικούς ή άλλους κινδύνους.
   Η εταιρία μετά την ολοκλήρωση των υποδομών στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι), έστρεψε τις πολιτικές της στους τομείς κρουαζιέρας και car-terminal. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του A΄ Διεθνούς Terminal (Μιαούλης) και άρχισε να λειτουργεί ο Β΄ Διεθνής Σταθμός (Θεμιστοκλέους) εξυπηρετώντας μέχρι και 24.000 επιβάτες κρουαζιέρας ημερησίως. Ήδη το πρώτο επτάμηνο η κρουαζιέρα transit είναι αυξημένη κατά 11,6%. Στο car-terminal ολοκληρώθηκε το έργο του επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού μεταφοράς αυτοκινήτων. ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. με μνημόνιο συνεργασίας συνεξετάζουν την κατασκευή με σύμβαση παραχώρησης του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, δαπάνης 224 εκ. Ευρώ, που θα καταβάλει η ΣΕΠ Α.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο της επέκτασης του νοτίου λιμένα κρουαζιέρας δαπάνης 120 εκ. Ευρώ με κοινοτική χρηματοδότηση 95%. Τέλος, ο Οργανισμός προχωράει με γρήγορους ρυθμούς το έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, για το οποίο συνήφθη Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου ο Πειραιάς να μετατραπεί σε κέντρο Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε σχέση με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, η Κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους θα αποφασίσει αν αυτή θα γίνει μέσω της πώλησης πακέτου μετοχών ή μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής των παραχωρήσεων σε πολλούς χρήστες, βάσει και των προτάσεων του Μνημονίου ΙΙΙ. Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση τον Απρίλιο 2013 με το Ν.4150/13, αποφάσισε την απορρόφηση από τον ΟΛΠ Α.Ε. των 3 λιμένων της Αττικής (Ραφήνας, Λαυρίου, Ελευσίνας), συγχώνευση η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της περιουσίας του ΟΛΠ Α.Ε. και του μετοχικού του κεφαλαίου (Αττικό Λιμενικό Σύστημα).