Σχέδιο Συμφωνητικού για την Β’ Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-ΣΕΠ

Πειραιάς,  17.12.2013


                                                                                                                                      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Ο  ΟΛΠ Α.Ε. μετά την συνυπογραφή από τους Δ/ντες Συμβούλους της ΣΕΠ και του ΟΛΠ, του Σχεδίου Συμφωνητικού για την Β’ Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-ΣΕΠ απέστειλε το κείμενο της:

(α) στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικόΈλεγχο, σύμφωνα με το νόμο και τα συμφωνηθέντα και

(β) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (DGComp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γνωστοποίηση.

       Ήδη επιτελικά στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε. θα μεταβούν μετά από πρόσκληση στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να σχολιάσουν σημεία επί ερωτημάτων που πιθανό να τεθούν για θέματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.

       Μετά την έγκριση ή την έκφραση παρατηρήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την έκφραση απόψεων της DGComp, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.               θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να αποφανθεί επί του τελικού κειμένου της επιχειρηματικής Συμφωνίας αυτής. Ακολούθως, ο ΟΛΠ Α.Ε. θα αποστείλει το τελικό κείμενο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου να εισαχθεί στη Βουλή των Ελλήνων για τελική έγκριση και ψήφιση.

 

                Οι πιο πάνω διαδικασίες, στα πλαίσια της αρχής της πλήρους Διαφάνειας, αποτελούν διατυπωμένο όρο του κειμένου της Β Τροποποίησης και θα ακολουθηθούν πιστά.