Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2014

Πειραιάς, 27.03.2014

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2014

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2014:


- Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων  χρήσης 1/1-31/12/2013 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).

- Πέμπτη 8 Μαίου 2014 : Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.


- Σάββατο 14/6/2014: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Πέμπτη 17/7/2014: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2013

- Δευτέρα 21/7/2014: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2013

- Παρασκευή 25/7/2014: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2013

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.