Γνωστοποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε

Πειραιάς 14/6/2014

«Γνωστοποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε»

Μετά την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 14.06.2014, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 14/6/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής:

1.    Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.

2.    Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

3.    Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νομικός -Οικονομολόγος.

4.    Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.

5.    Ζησιμόπουλος ΄Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.

6.    Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.

7.    Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός.

8.    Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Φυσικός - Ηλεκτρονικός.

9.    Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Πολιτική Επιστήμων.

10.Αργυροπούλου Ελισσάβετ, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Oικονομολόγος.

11.Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.

12.Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος, Λιμενεργάτης.

13.Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά