Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς,  8.7.2014

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners Limited, ως εξής:
- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Limited Partnership.
- Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”)

Η Lansdowne Partners Limited σε προηγούμενη κοινοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στις 28/9/2007 ανακοίνωνε με βάση την ιδιότητά της ως γενικός εταίρος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Lansdowne Partners Limited Partnership (“LPLP”) σε σχέση με τα δικαιώματα ψήφου της LPLP ότι ενεργώντας ως διαχειριστής δικαιούται να ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. που αναφέρονταν στη σχετική ανακοίνωση.

Σε συνέχεια της από 28/9/2007 κοινοποίησης σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου και ενεργώντας με την ως άνω ιδιότητα, η Lansdowne Partners Limited γνωστοποιεί ότι από 1 Ιουλίου 2014 παύει να ενεργεί ως διαχειριστής των δικαιωμάτων ψήφου και δεν δικαιούται πλέον να ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε., τα οποία με βάση την προηγούμενη κοινοποίηση αντιστοιχούσαν σε 2.417.636 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε.


Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr