Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Πειραιάς,14.10.2014  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ορίστηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μώραλης.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

 1. Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
 2. Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νομικός -Οικονομολόγος.
 4. Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.
 5. Ζησιμόπουλος Άγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
 6. Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.
 7. Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός.
 8. Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Φυσικός - Ηλεκτρονικός.
 9. Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Πολιτική Επιστήμων.
 10. Λιάγκος Αθανάσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
 11. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
 12. Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος, Λιμενεργάτης.
 13. Μώραλης Ιωάννης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά     

    
Η τοποθέτηση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 14-6-2019, εκτός των μελών Γεωργακόπουλου Γεώργιου και Γεωργίου Νικόλαου, των οποίων η θητεία λήγει στις 6-12-2014.