Πραγματοποιήθηκε η Εξ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς 25.11.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Εξ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε., με θέμα την έγκριση της Συμφωνίας Β’ Τροποποίησης  της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ Α.Ε. – ΣΕΠ Α.Ε., μετά από μικρή καθυστέρηση, λόγω παρεμπόδισης εισόδου στην αίθουσα από τα προεδρεία των συνδικαλιστικών συλλόγων του Οργανισμού. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε όπως είχε ανακοινωθεί εντός της έδρας της εταιρίας σε παρακείμενη αίθουσα εκδηλώσεων.
Στη Συνέλευση, η οποία είχε απαρτία, παρέστησαν Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 82,62 % των μετόχων του Οργανισμού και είχαν εμπρόθεσμα δηλώσει τη συμμετοχή τους.
    Μετά την έγκριση του θέματος από τη Γενική Συνέλευση (αριθμός μετοχών για  τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 20.586.592, ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 82,35%, συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 20.586.592, αριθμός ψήφων υπέρ: 18.732.687, αριθμός ψήφων κατά: -, αποχή: 1.853.905)   και την υπογραφή της Συμφωνίας, το τελικό κείμενο θα αποσταλεί στο Υ.Ν.Α., προκειμένου να προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.