Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε

Πειραιάς,  20.12.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Με τη συμμετοχή του 82,69% των μετόχων, ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία διεξήχθη στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεκλήθη με μοναδικό θέμα “Κεφαλαιοποίηση ή διανομή και φορολόγηση των ειδικών αποθεματικών σύμφωνα με το Ν.4172/2013” έκανε αποδεκτή την Εισήγηση του Προέδρου της κ. Γιώργου Ανωμερίτη, την οποία είχε εγκρίνει και το Δ.Σ., βάσει της οποίας το εναπομείναν ποσό των αποθεματικών, ύψους 6.087.915,56 ευρώ θα αχθεί σε αποθεματικό με την περιγραφή “Φορολογημένο αποθεματικό παρ.12 άρθρο 72 του Ν.4172/13” (αριθμός μετοχών για  τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 20.671.853, ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 82,69%, συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 20.671.853, αριθμός ψήφων υπέρ: 20.660.761, αριθμός ψήφων κατά: -, αποχή: 11.092).
Όπως δήλωσε σε ερώτηση μετόχου ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης, “τα Ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού θα ξεπεράσουν το 2014 τα 50 εκ. ευρώ.”
Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έδωσε θετική ψήφο στην Εισήγηση του Προέδρου και του Δ.Σ. του Οργανισμού, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αθ. Λιάγκο.