Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015

Πειραιάς, 15.05.2015

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε γνωστοποιεί τις παρακάτω αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015:

Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2014 *: Τετάρτη 17/6/2015 αντί 16/7/2015.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2014: Πέμπτη 18/6/2015 αντί 17/7/2015.

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2014: Τρίτη 23/6/2015 αντί 23/7/2015.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί:
α) Πριν από τη λήξη, στις 19/6/2015, του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και το Δείκτη LARGE CAP στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία