Επικαιροποίηση Οικονομικού ημερολόγιου έτους 2015

Πειραιάς, 23.06.2015

 

Επικαιροποίηση Οικονομικού ημερολόγιου έτους 2015

 

Μετά την απόφαση της Εξ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 22.06.2015 για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2014, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε γνωστοποιεί τις παρακάτω αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015:

Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2014 *: Πέμπτη 25/6/2015 αντί 17/6/2015.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2014: Παρασκευή 26/6/2015 αντί 18/6/2015.

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2014: Πέμπτη 2/7/2015 αντί 23/6/2015.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί:
α) Μετά τη λήξη, στις 19/6/2015, του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς και το Δείκτη LARGE CAP στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία
β) Πριν από τη λήξη του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ στις 18/9/2015 καθώς και του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία στις 17/7/2015.