Ανακοίνωση με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο

14.08.2015

Ανακοίνωση με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο

Με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο για το θέμα της φορολογικής ενημερότητας του ΟΛΠ Α.Ε., η Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει ότι χωρίς ο Οργανισμός να έχει καμία οφειλή προς τους όμορους Δήμους οι τελευταίοι έχουν αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα περί του αντιθέτου προς τη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, με αποτέλεσμα να έχει δεσμευθεί η φορολογική ενημερότητα. Για την αντιμετώπιση του θέματος ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη προσφύγει δικαστικά καθώς παγίως και με πολλαπλές δικαστικές αποφάσεις όλων των βαθμών έχει δικαιωθεί ως προς την  μη οφειλή.