Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με την διαδικασία αξιοποίησης

Πειραιάς, 12.01.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ο Οργανισμός Λιμένος Περαιώς Α.Ε. κοινοποιεί την ενημέρωση που έλαβε από το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ και έχει ως εξής:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης της μοναδικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε., την οποία κατέθεσε η εταιρεία CoscoGroup (HongKong) Limited.

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, που προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα».

Με βάση την παραπάνω ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον ΟΛΠ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έγινε νέο αίτημα από τη Διοίκηση της Εταιρείας για την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής του ΟΛΠ Α.Ε. πριν την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης.

Further to its previous announcement Piraeus Port Authority SA notifies the information received from the HRADF on the privatisation process for the sale of a 67% shareholding in PPA SA and is as follows:

"The Hellenic Republic Asset Development Fund (Fund) announces that during today's session, its Board of Directors unsealed the binding financial offer for the sale of a 67% shareholding in Piraeus Port Authority SA, submitted by Cosco Group (Hong Kong) Limited.

According to the terms of the process, the Fund requested the submission of an improved financial offer to be assessed at a subsequent meeting of the Board scheduled to be held in the coming week".

Based on the announcement above, which was published by PPA upon query of the Hellenic Capital Market Commission, became a new request by the Management of the Company for the lifting of the temporary suspension of the PPA SA shares trading before the next opening of the market.