Συνέχιση της διαδικασίας αναδιαπραγμάτευσης της «Σύμβασης παραχώρησης ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.»

Πειραιάς,  15.01.2016
        
              
            
             
           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
           
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας αναδιαπραγμάτευσης της «Σύμβασης παραχώρησης ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.»  καθώς και η διεύρυνση της επιτροπής των στελεχών της Εταιρείας που συμμετέχουν σε αυτή όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης που έχει κυρωθεί με το νόμο 3654 (ΦΕΚ Α 57/3-4-2008).