Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2016

Πειραιάς, 29.03.2016


Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2016

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016:

- Τρίτη 29 Μαρτίου 2016: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2015

- Τρίτη 24 Μαΐου 2016: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

- Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Τρίτη 21 Ιουνίου 2016: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2015 *

- Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2015

- Τρίτη 28 Ιουνίου 2016: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2015


Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.


(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του ΣΜΕ στις 17/6/2016.