Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

                                   Πειραιάς  1/4/2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται,σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 1/4/2016 πραγματοποιήθηκε η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο ξενοδοχείο N.J.V. AthensPlaza.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 19.248.648 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 76,99%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τον κ. Κούβαρη Ιωάννη, Πρόεδρο  Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λιάγκο Αθανάσιο, Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου και τα μέλη     κ. Κυραμαργιό Σταύρο, κ. Κοιλάκο Σταμάτη, κ. Ροϊδη Γεώργιο, κ. Κορκίδη Βασίλη,     κ. Δρακονταειδή Σταύρο, κ. Αρβανίτη Νίκο, κα Τσαλικίδου Ολυμπία,             κ. Λαγουδάκη Ιωάννη, κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, κ. Γεωργίου Νικόλαο,      κ. Μώραλη Ιωάννη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.159.436
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:     76,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              :  19.159.436

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.026.244, κατά: 96.620, αποχή: 36.572

         
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ σχετικά με το Πλαίσιο διακανονισμών και ρυθμίσεων ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία, επιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων εντός Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.159.436
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:     76,64%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              :  19.159.436

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.159.426, κατά: 10, αποχή: 0

 
Θέμα 3: Εγκρίθηκαν οι όροι για την υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κυριότητας της Εταιρίας με το Δήμο Πειραιά προς στέγαση Δημοτικού Σχολείου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.159.436
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:     76,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              :  19.159.436

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.121.135, κατά: 38.301, αποχή: 0

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν παραχωρήσεις χρήσεις χώρων μεγάλης διάρκειας του ΟΛΠ ΑΕ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.159.436
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:     76,64%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              :  19.159.436

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.036.283, κατά: 93.803, αποχή: 29.350