Γνωστοποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε

Πειραιάς 1/4/2016

«Γνωστοποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε»

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 1.4.2016, περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 1/4/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα, και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής:

1.    Κούβαρης Ιωάννης, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2.    Λιάγκος Αθανάσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.

3.    Κυραμαργιός Σταύρος , εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

4.    Κοιλάκος Σταμάτης, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5.    Δρακονταειδής Σταύρος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6.    Ροϊδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

7.    Κορκίδης Βασίλης, εκπρόσωπος των μετόχων,  μη εκτελεστικό μέλος.

8.    Αρβανίτης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

9.    Τσαλικίδου Ολυμπία, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

10.Λαγουδάκης Ιωάννης, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

11.Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.

12.Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.

13.Μώραλης Ιωάννης, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά.