Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 16/8/2016


Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

 

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη περαιτέρω γνωστοποίηση που έλαβε από την China COSCO Shipping Corporation Limited, σύμφωνα με την οποία η China COSCO Shipping Corporation Limited δεν ελέγχεται κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.