Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2017

el-gr

 

Πειραιάς, 14.02.2017

 

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2017

 

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2017

- Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2016

- Τρίτη 23 Μαΐου 2017: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

- Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

- Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2016*

- Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2016

- Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2016

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

(*) Η Αποκοπή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη, στις 16/6/2017 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τη μετοχή του ΟΛΠ καθώς του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία το Δείκτη LARGE CAP.